Đặt banner liên kế website

banner qcNhững thông tin bạn cần chuẩn bị để webphang.com có thể đặt banner quảng cáo cho bạn:
- Banner kích thước: Width(rộng) = 275px  và  Height(cao) = 275px
- Link, website của bạn (vidu: http://quangcaophang.comn)
- Thông tin ghi chú cho banner (vidu: Làm bảng hiệu quảng cáo)

Chúng cũng muốn bạn đặt banner của chúng tôi lên website của bạn, chúng ta cùng trao đổi banner để nhiều người biết đến website, thương hiệu của chúng ta hơn đồng thời làm tăng thứ hạng website trên Google, Alexa, Yahoo, Bing...

Thông tin quangcaophang.com muốn đặt banner quảng cáo tại website của bạn:
- Banner:  http://quangcaophang.com/uploads/page/banner-1.gif
- Link:  http://www.quangcaophang.com
- Ghi chú: Làm bảng hiệu